Szpital Specjalistyczny Brzeziny ma blisko 130-letnią historię, bo decyzję o utworzeniu w mieście szpitala dla mieszkańców powiatu brzezińskiego władze powiatowe podjęły w 1886 roku. Otwarto go w adaptowanym budynku przy ul. Ogińskich, na którego miejscu na początku XX wieku wybudowano nowy. Ten – na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat – remontowano i rozbudowywano wiele razy.

W przychodni pacjentów przyjmują lekarze kilkunastu specjalności: chirurdzy, neurolodzy, pulmonolodzy, ortopedzi i traumatolodzy, położnicy i ginekolodzy, reumatolodzy, dermatolodzy i wenerolodzy, okuliści, kardiolodzy, stomatolodzy. Można tu również wykonać wszystkie badania laboratoryjne i diagnostyczne, korzystając także ze sprzętu, którym dysponuje szpital.

Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6
98-060 Brzeziny

Rejestracja na konsultacje i badania:
– osobista
– telefoniczna 723 150 038 | 506 008 452 | (46) 875 25 01 |
(46) 874 20 02 wewnętrzny 500
www.szpital-brzeziny.pl